När kursen hålls digitalt...
Internetkurs i franska för självstudier!
 

Vårt läromedel i Franska är uppbyggt kring läroplanens kursplaner och gällande uppnående- och strävansmål för DELF. DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française)  är en examen i det franska språket som är godkänd av det franska utbildningsdepartementet och även internationellt erkänd. DELF kan jämföras med en Cambridge-examen i engelska eller en DELE-examen i spanska.

 

Vår interaktiv Internetportal där elever kan träna vokabulär, grammatik och hörförståelse. 

Våra övningar tar bara några minuter att göra, och rättas automatiskt så att användaren genast ser sitt resultat, enkelt och genialt!

Europaspråks interaktiva web-baserade kursmaterial fungerar utmärkt och ger en mycket god möjlighet till förberedelse inför lektionen!


På FRANCOWEBB:
- Gör skrivprov som rättas on-line
- Utöka ditt ordförråd,
- Kontrollera din grammatik
- Lyssna på ljudfiler
- Få löpande feedback från din lärare

Mera info: Christophe Luciani -  tel. 0709 406 032 
 


Klicka!
A1>> 

Klicka!
A2>>


Klicka!
B1>>

 

Klicka!
B2>>

Klicka!
C1>> 

Klicka!
C2>>
           Obs! Vår Interaktiva undervisning via Internet är ett komplement till ordinarie undervisning, inte en ersättning för den. Den är till för att hjälpa eleverna även utanför lektionstid. Hemläxor kan göras och även rättas via hemsidan; på så vis kan de ordinarie lektionerna verkligen användas till det mest väsentliga, att ge eleverna möjlighet att uttrycka sig. 
 

Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma