Progression: Page 1 of the exercise1 page(s) left
Alphabet

Klicka på den gröna pilen för att lyssna, sen kan Du välja den rätta bokstaven! Exempel : a
1- Qu'est-ce que c'est ?
o
e
2- Qu'est-ce que c'est ?
j
g
3- Qu'est-ce que c'est ?
y
u
4- Qu'est-ce que c'est ?
q
k
5- Qu'est-ce que c'est ?
h
a
6- Qu'est-ce que c'est ?
g
j
7- Qu'est-ce que c'est ?
k
q
8- Qu'est-ce que c'est ?
o
u
9- Qu'est-ce que c'est ?
z
s
Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma