Chiffres (jusqu'à 69) "Cadets"

                                          Klicka på den gröna knappen för att lyssna!
                                                                    


Leçon20 vingt


21 vingt et un22 vingt-deux


30 trente


31 trente et un34 trente-quatre


40 quarante


50 cinquante


56 cinquante-six


60 soixante


69 soixante-neuf

 

Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma