Quiz traduction 1

Pouvez-vous traduire les phrases ci-dessous !

Nb : pensez à écrire les chiffres en lettres.
Mini keyboard: ç é è î ë ê ô à û
1- Vad heter ni?
2- Jag har tre barn.
3- Hon är fransyska.
4- Paul och Sophie bor i Stockholm.
5- Vi går in i köket.
6- Vad gör ni?
7- Han spelar tennis.
8- Min son är tjugofem.
9- Jag äter lunch klockan tolv.
10- Ni har två bröder och en syster.
Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma