Progression: Page 1 of the exercise3 page(s) left
Vocabulaire de base


Klicka på den gröna knappen, lyssna och välj sedan det rätta svaret!


                                         
                                   
Klicka på den gröna knappen för att lyssna och välj sedan det rätta svaret!

Fortsätt övningen genom att klicka på den gröna bocken!


Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma