Progression: Page 1 of the exercise3 page(s) left
Alphabet 1

Lyssna!
Det finns tre svårighetsnivåer.
Börja med den gröna och arbeta dig sedan vidare till nästa nivå. Lycka till!
 

A

__________

 

N

__________

B

__________

 

O

__________

C

__________

 

P

__________

D

__________

 

Q

__________

E

__________

 

R

__________

F

__________

 

S

__________

G

__________

 

T

__________

H

__________

 

U

__________

I

__________

 

V

__________

J

__________

 

W

__________

K

__________

 

X

__________

L

__________

 

Y

__________

M

__________

 

Z

__________

A : a majuscule

a : a minuscule
 

Klicka på den gröna pilen för att lyssna, sen kan Du välja den rätta bokstaven!

1- Qu'est-ce que c'est ?
2- Qu'est-ce que c'est ?
3- Qu'est-ce que c'est ?
4- Qu'est-ce que c'est ?
5- Qu'est-ce que c'est ?
6- Qu'est-ce que c'est ?
7- Qu'est-ce que c'est ?
8- Qu'est-ce que c'est ?
9- Qu'est-ce que c'est ?
Klicka på den gröna bocken, för att fortsätta!
Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma