Översättning

Vi erbjuder översättningar från svenska till franska eller från franska till svenska. Vi har auktoriserade översättare inom företaget och flera upparbetade kontakter för specialuppdrag.  

Kontakta oss för prisuppgifter och leveranstid.

Tolkservice


Sedan våren 2004 kan vi även erbjuda tolkservice. Nyligen avslutade vi ett uppdrag för Sveriges Riksdag som hade tunisiskt besök.

Kontakta oss för prisuppgifter

Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma