Internetkurs i franska för självstudier!
 FRANCOWEBB lär dig franska när du vill och var du vill via Internet på dator, handdator eller mobiltelefon i rätt format. Inga specifika datorkunskaper nödvändiga, helt självinstruerande webbaserad kurs i franska.

Vårt läromedel i Franska är uppbyggt kring läroplanens kursplaner och gällande uppnående- och strävansmål för DELF. DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française)  är en examen i det franska språket som är godkänd av det franska utbildningsdepartementet och även internationellt erkänd. DELF kan jämföras med en Cambridge-examen i engelska eller en DELE-examen i spanska.

FRANCOWEBB är vår interaktiv Internetportal där elever kan träna vokabulär, grammatik och hörförståelse. Sidan är tillgänglig dygnet runt och nya övningar finns tillhands via e-post varje vecka. Våra övningar tar bara några minuter att göra, och rättas automatiskt så att användaren genast ser sitt resultat, enkelt och genialt!

Europaspråks interaktiva web-baserade kursmaterial fungerar utmärkt och ger en mycket god möjlighet till förberedelse inför lektionen!


FRANCOWEBB:
- Gör skrivprov som rättas on-line
- Utöka ditt ordförråd,
- Kontrollera din grammatik
- Lyssna på ljudfiler
- Läs La Gazette, nyhetsblad på lätt franska
- Få löpande feedback från din lärare

Övningarna kan även göras via mobiltelefon.

Obs! Vår Interaktiva undervisning via Internet är ett komplement till ordinarie undervisning, inte en ersättning för den. Den är till för att hjälpa eleverna även utanför lektionstid. Hemläxor kan göras och även rättas via hemsidan; på så vis kan de ordinarie lektionerna verkligen användas till det mest väsentliga, att ge eleverna möjlighet att uttrycka sig. 
 

Språkövningar demo:
Klicka på nivån du har valt att prova!


Nybörjare>>

Medel>>

Avancerad>>

 Tala gärna med någon av våra referenser innan du bestämmer dig!

"Bonjour Christophe et Christophe,

Tack för en lyckad kurs. Jag tycker att det varit trevligt och givande. Idén med kursmaterial på internet är mycket bra och jag tycker att det gett bra möjligheter att hänga med och även gå tillbaka och repetera sådant som man kanske missat.

Jag undrar också om ni har någon information om möjligheten att fortsätta läsa franska även nästa termin."

Bien amicalement / Claes

_______________________

Claes Svenson
Rättssakkunnig
Justitiedepartementet
Enheten för processrätt och domstolsfrågor
08 - 405 2889

Priser>>


Nyhet! Lär dig franska genom lärarledda lektioner via Skype och webbkamera! >>


Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma