Det finns tre svårighetsnivåer. Börja med att klicka på den gröna och arbeta dig sedan vidare till nästa nivå. Lycka till!

Les verbes du 1 er groupe
Les verbes du 2 ième groupe
Les verbes irréguliers

Le présent de l'indicatif
Les verbes pronominaux
Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma