Nätbaserad inlärning med personlig coaching var du än befinner dig.
Lär dig franska genom lärarledda lektioner via Skype och webbkamera!
 

Från nybörjare till mycket avancerade nivåer

 


Vi har olika svårighetsgrader som ingår Europarådets nivåskalan.
Franska från nybörjare till mycket avancerade nivåer! 
I vårt webbaserade läromedel testar vi följande fyra delar av språket:
- Muntlig språkfärdighet
- Skriftlig språkfärdighet
- Hörförståelse
- Läsförståelse
Parler

Écrire

Écouter


Lire

 

Vårt läromedel i Franska är uppbyggt kring läroplanens kursplaner och gällande uppnående- och strävansmål för DELF*.

*DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) är en examen i det franska språket
som är godkänd av det franska utbildningsdepartementet och
även internationellt erkänd.

DELF kan jämföras med en Cambridge-examen i engelska eller en DELE-examen i spanska.
 Kursmaterial:Klicka gärna för att prova!


Niveau A1- grund

Cliquez ici>>

Niveau A2 - medel

Cliquez ici>>

Niveau B1 - god

Cliquez ici>>

Niveau B2 - mycket god

Cliquez ici>>


Obs! Vår Interaktiva undervisning via Internet är ett komplement till ordinarie undervisning, inte en ersättning för den.
Den är till för att hjälpa eleverna även utanför lektionstid. Hemläxor kan göras och även rättas via hemsidan;
på så vis kan de ordinarie lektionerna verkligen användas till det mest väsentliga, att ge eleverna möjlighet att uttrycka sig.
 


DALF*
*DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) är en examen i det franska språket
Nivå C1>>"Avancerad"
Nivå C2>> "Mycket avancerad"

                                                                                                            
På Francowebb, vår
 interaktiva Internetportal kan man:
enlightenedFörbereda eller repetera lektioner, utföra skrivtest som rättas online.
enlightenedÖva hörförståelsen, genom att lyssna på en text som läses upp av läraren eller titta på en kort video.
enlightenedBli uppföljd av läraren som följer varje elevarbete på hemsidan och ger feedback via e-post.
enlightenedLäsa
”La Gazette>>”, ett nyhetsblad på lättläst franska som kommer varje vecka

Som elev hos EuropaSpråk har du obegränsat tillgång till våra on-line-övningar. Läs mer>> 

1 - 10 webbaserade lektioner : Under första lektionstillfällen* med din lärare kan du fastställa din nivå och dina intresse, efter 5 lektionstillfällen kan du mäta dina första framsteg, och efter 10  lektionstillfällen  utvärdera hela kursen.

Pris: 6 000 SEK  en elev/en lärare ( i priset exkl.moms ingår obegränsat tillgång till våra on-line-övningar). Läs mer>> 


2 - 5 webbaserade lektioner : Under första lektionstillfällen* med din lärare kan du fastställa din nivå och dina intresse, efter 5 lektionstillfällen kan du mäta dina första framsteg
Pris: 3 000 SEK  en elev/en lärare (i priset exkl.moms ingår obegränsat tillgång till våra on-line-övningar). Läs mer>> 


* Första delen av lektionerna med din lärare ägnas åt grammatik och språkliga övningar, den andra åt muntliga övningar och dialoger. Kursinnehållet skräddarsys för varje enskild elevs behov.
Varje lektionstillfälle är 60 min.

Referens: Tuula Zetterman (nivå A1, grund), Sveriges Riksdag

"Lärarledda lektioner över Skype erbjuder en fantastisk möjlighet att individuellt kunna intensivstudera franska. Flexibla lektionstillfällen kombinerade med regelbunden undervisning, oberoende av var man befinner mig. Det är nästan som "IRL", d.v.s. man får prata, kan utföra uppgifter direkt och få omedelbar feedback. T.ex. genom att läraren skickar texter eller uppgifter som man får läsa eller göra. Om man har dessutom tillgång till ännu en dator så  att man kan göra övningar på den datorn när man får elektroniska uppgifter, utan att tappa "ögonkontakt". Vi har haft en timme långa lektioner och det är precis lagom. Det är ganska krävande, eftersom man ger 100% varje gång, det går inte "att komma undan". En bra uppkoppling är nödvändigt, så att kommunikationen inte "hackar". Jag kan varmt rekommendera individuell undervisning över Skype genom Europaspråk." tuula.zetterman@riksdagen.se

Samtliga våra lärare är infödda fransmän med högskoleutbildning. Vi arbetar mycket med socialt förhållningssätt i arbets- och affärssituationer samt kulturella och traditionella skillnader mellan Frankrike, Sverige och EU.
EuropaSpråk France AB har mer än 20 års erfarenhet av att undervisa svenskar i franska språket och har elever från t. ex Regerings­kansliet, Sveriges Riksdag, och från näringslivet t. ex Renault Nordic AB.Om du vill veta mer tag gärna kontakt med mig, Christophe Luciani 08 406 03 23 eller : europasprak@telia.com


enlightenedSom elev hos EuropaSpråk har du obegränsat tillgång till våra on-line-övningar
Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma