Välkommen till EuropaSpråk!Två mycket trevliga elever med sin lärare
Vår målsättning är att skapa en atmosfär där studenten blir inspirerad av att lära sig franska!

Vi erbjuder välstrukturerade och intressanta kurser där studenten värdesätter vår kunskap och erfarenhet.

EuropaSpråk har mer än 18 års erfarenhet av internationell undervisning i Sverige av att arbeta med både små och stora företag. EuropaSpråk använder sig bara av lärare som har franska som sitt modersmål och som är utbildade på universitetsnivå. Vi säkerställer också att våra lärare är uppdaterade med de senaste utbildningsmetoderna.

Kursupplägg
Vi utgår alltid ifrån varje enskild elevs/grupps förkunskaper och behov när vi planlägger undervisningen och vi utformar och genomför våra kurser i nära samarbete med uppdragsgivaren. Vi är noga med att anpassa oss efter nya behov som kan uppstå under vägs.
Första delen av lektionerna (ca 45 minuter) ägnas vanligtvis åt grammatik och språkliga övningar, den andra delen (ca 45 minuter) åt muntliga övningar, dialoger och textgenomgång.
Vi har stor förtåelse för att våra elever måste privigelera sina arbetsuppgifter och vi är mycket flexibla när det gäller bokning av undervisningstillfällen.
Vid förhinder har våra elever dessutom möjlighet att ändra lektionstiden med 48 timmars varsel.

Undervisningsmetoder
Vi utgår ifrån vårt noggrant sammansatta kompendium och kryddar med senaste nytt från fransk inrikes- och utrikespolitik, ekonomi och kultur.


En mycket trevlig grupp som läser varannan vecka


Vi uppmanar våra elever att ta med eget material, för att kunna jobba så nära som möjligt deras arbetsförhållanden. Vi använder Internet samt litteratur, video och tidningsartiklar som hjälpmedel i vår undervisning.

Francowebb vår interaktiva undervisning via Internet är ett komplement till ordinarie undervisning, för att kunna hjälpa eleverna även utanför lektionstid.
Hemläxor kan utföras och rättas via hemsidan; på så vis kan de ordinarie lektionerna verkligen användas till det mest väsentliga, att ge eleverna möjlighet att uttrycka sig.
Läs mer>>


Fransklunch föreställning

Franskkväll föreställning


Vi vill fortsätta att utveckla möjligheterna för våra elever att regelbundet komma i kontakt med Frankrike och fransmän. Vi tillhandahåller franska nyheter i referat via Internet. Vi bjuder in till lunchföredrag på franska och kommer framöver att i ännu större utsträckning låta våra elever knyta kontakter med franska företag och fransmän boende i Sverige.

Franska på lunchen: föreläsningar på franska i Stockholm. En gång per månad anordnar vi föredrag på franska i samband med lunch till självkostnadspris. Föredraget hålls i centrala Stockholm av en person med franska som modersmål som är aktiv i näringslivet eller liknande. Efter föredraget följer en gruppdiskussion. Under diskussionen deltar flera lärare för att hjälpa deltagarna att uttrycka sig på franska. Läs mer>>

Fransk afton på restaurang Naglo i Stockholm:
- med föredrag om fransk historia !
Läs mer>>


Nyhetsblad på franska ?la Gazette?: Varje vecka presenterar vi ett referat av aktuella franska nyheter på vår hemsida.
Nyhetsbladet är skrivet på franska på en lättförståelig nivå.
Läs mer>>

Mål uppfyllts / Utvärderingsintyg: Efter avslutad kurs, eller efter varje termin, får varje elev ett skriftligt omdöme som visar vilka framsteg som gjorts, i vilken mån eleven uppnått kursmålet och vilken bedömning läraren har gjort av elevens prestation. Resultatet rapporteras till eleven och till kontaktperson på ert företag. Kursutvärdering: Efter avslutad termin får eleven tillfälle att skriftligen utvärdera kvaliteten på undervisningen.
Läs mer>>


Vår kvalitetspolicy>>


Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma