Lär dig franska genom lärarledda lektioner!


1 - Kombinera FRANCOWEBBs licens (10 webb-baserade lektioner under 10 veckor) + 4 lektionstillfälle* med en privatlärare: första veckan kan du faställa din nivå och dina intresse, efter 5 veckor kan du mäta dina första framsteg, och efter 10 veckors undervisning utvärdera hela kursen.
Pris: 3 600 SEK en elev/en lärare

2 - Kombinera FRANCOWEBBs licens (5 webb-baserade lektioner under 5 veckor) + 2 lektionstillfälle* med en privatlärare: första veckan kan du faställa din nivå och dina intresse, efter 5 veckor kan du mäta dina framsteg.
Pris: 1 800 SEK en elev/en lärare

* Första delen av lektionerna med din lärare ägnas åt grammatik och språkliga övningar, den andra åt muntliga övningar och dialoger. Kursinnehållet skräddarsys för varje enskild elevs behov.
Varje lektionstillfälle är 90 min.

Varje extra lektionstillfälle: 900 SEKSamtliga våra lärare är infödda fransmän med högskoleutbildning. Vi arbetar mycket med socialt förhållningssätt i arbets- och affärssituationer samt kulturella och traditionella skillnader mellan Frankrike, Sverige och EU.
EuropaSpråk France AB har mer än 15 års erfarenhet av att undervisa svenskar i franska språket och har elever från t. ex Regerings­kansliet, Sveriges Riksdag, och från näringslivet t. ex Vinge advokatbyrå.

Om du vill veta mer tag gärna kontakt med mig, Christophe 08 406 03 23
Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma