Språkkurser för lärare utomlands
Stipendiefinansiering med Erasmus + mobilitet skola


Sista ansökningsdag: 2 februari 2017
Du kan läsa mer om Erasmus+ mobilitet skola på:

UHRs hemsida www.utbyten.se>>


UHR (Universitets- och högskolerådet)
Myndigheten UHR har i uppdrag att samordna ett antal EU- och internationella program för samarbeten och utbyten.
Tidigare program som Comenius och Gruntvig för fortbildning av lärare och skolpersonal har ersatts av ett nytt program 2017: ”Erasmus+ mobilitet skola”.

Programmet delar ut stipendier som ger delvis kostnadstäckning för bl.a. språkkurs, boende och resa.

Till skillnad från i det gamla Comenius programmet kan inte längre enskilda lärare göra en individuell ansökan. Endast behöriga organisationer som skolor, utbildningsanordnare, lärosäten med flera kan söka.

För vem?
Skolor, från förskola till gymnasieskola, kan söka medel för olika former av kompetensutveckling av pedagogisk personal.
Enskilda lärare bör vända sig till sin skola för att förhöra sig om möjligheterna till finansiering för en lärarkurs utomlands. Skolan måste vara registrerad i en databas som nås via UHRs hemsida. I nästa steg gör skolan en ansökan och anger bl.a. hur många lärare skolan avser att skicka och till vilka länder.

Vad kan du som lärare göra?
Eftersom du inte längre kan söka stipendiet själv, måste du undersöka hur din skola arbetar med dessa frågor. Är skolan redan registrerad till databasen kan du börja välja bland de språkkurser vi erbjuder och därefter anmäla dig till kursen och genom din skola ansöka om stipendiet.

Om din skola inte är registrerad i databasen måste du börja med att uppmuntra dem till det. Därefter kan du välja lämplig språkkurs och ansöka om stipendiet.

Sista ansökningsdag: 2 februari 2017
Du kan läsa mer om Erasmus+ mobilitet skola på:


UHRs hemsida www.utbyten.se>>

 

Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma