Bonjour !


I vårt webbaserade läromedel
testar vi följande fyra delar av språket:
- Muntlig språkfärdighet
- Skriftlig språkfärdighet
- Hörförståelse
- Läsförståelse

Vårt läromedel i Franska är uppbyggt kring läroplanens kursplaner och gällande uppnående- och strävansmål för DELF*.

*DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française)  är en examen i det franska språket som är godkänd av det franska utbildningsdepartementet och även internationellt erkänd. DELF kan jämföras med en Cambridge-examen i engelska eller en DELE-examen i spanska.


KursmaterialNiveau A1
Cliquez ici>>
Niveau A2
Cliquez ici>>
Niveau B1
Cliquez ici>>
Niveau B2
Cliquez ici>>

Ladda ner.
J1>>
J2>>
J3>>
J4>>
J5-1>>
J5-2>>


Alla franska verb: cliquez ici>>
Le cadre européen Cliquez ici>>

Om du vill kunna se skalan för självbedömning: Nivåer på europarådets nivåskalan>>Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma