Bonjour !I vårt webbaserade läromedel testar vi följande fyra delar av språket:
- Muntlig språkfärdighet
- Skriftlig språkfärdighet
- Hörförståelse
- Läsförståelse
Parler

Écrire

Écouter


Lire

 

Vårt läromedel i Franska är uppbyggt kring läroplanens kursplaner och gällande uppnående- och strävansmål för DELF*.

*DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) är en examen i det franska språket
som är godkänd av det franska utbildningsdepartementet och
även internationellt erkänd.

DELF kan jämföras med en Cambridge-examen i engelska eller en DELE-examen i spanska.Kursmaterial intensivkurs i Franska "Korsika 2014"


Niveau A1- nybörjare

Cliquez ici>>

Niveau A2 - grund

Cliquez ici>>

Niveau B1 - medel

Cliquez ici>>

Niveau B2 - avancerad

Cliquez ici>>


Obs! Vår Interaktiva undervisning via Internet är ett komplement till ordinarie undervisning, inte en ersättning för den.
Den är till för att hjälpa eleverna även utanför lektionstid. Hemläxor kan göras och även rättas via hemsidan;
på så vis kan de ordinarie lektionerna verkligen användas till det mest väsentliga, att ge eleverna möjlighet att uttrycka sig.

Ladda ner nivåbedömning:
Klicka här>>Alla franska verb: Cliquez ici>>
Le cadre européen Cliquez ici>>

Skalan för självbedömning:
Nivåer på europarådets nivåskalan>>Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma