Bonjour !I vårt webbaserade läromedel testar vi följande fyra delar av språket:
- Muntlig språkfärdighet
- Skriftlig språkfärdighet
- Hörförståelse
- Läsförståelse


Vårt läromedel i Franska är uppbyggt kring läroplanens kursplaner och gällande uppnående- och strävansmål för DELF*.

*DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) är en examen i det franska språket
som är godkänd av det franska utbildningsdepartementet och
även internationellt erkänd.

DELF kan jämföras med en Cambridge-examen i engelska eller en DELE-examen i spanska.Kursmaterial intensivkurs i Franska 2012Parler

Écrire

Écouter


Lire

Niveau A1- nybörjare
Cliquez ici>>
Niveau A2 - grund
Cliquez ici>>
Niveau B1 - medel
Cliquez ici>>
Niveau B2 - avancerad
Cliquez ici>>


Obs! Vår Interaktiva undervisning via Internet är ett komplement till ordinarie undervisning, inte en ersättning för den.
Den är till för att hjälpa eleverna även utanför lektionstid. Hemläxor kan göras och även rättas via hemsidan;
på så vis kan de ordinarie lektionerna verkligen användas till det mest väsentliga, att ge eleverna möjlighet att uttrycka sig.

Ladda ner nivåbedömning:
Klicka här>>Alla franska verb: Cliquez ici>>
Le cadre européen Cliquez ici>>

Skalan för självbedömning:
Nivåer på europarådets nivåskalan>>Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma