Sommaren 2016
Sommaren 2014Katharina en excursion dans le parc naturel de la Corse

Jönköping juli 2014

Jag, Katharina Rapp, undervisar elever på högstadiet i franska. Sommaren 2014 deltog jag i en intensivkurs i Ajaccio på Korsika arrangerad av Europaspråk. Kursen varade i 7 dagar och jag är otroligt nöjd med  upplägget, innehålllet, kost/logi/kurslokal samt mina språkliga framsteg.


Enskild undervisning eller undervisning i par möjliggjorde en snabb, intresse- och  målstyrd
inlärning samt omedelbar feedback från lärarna.


En familjär och trevlig atmosfär med infödda kunniga, engagerade, flexibla och kreativa lärare med mångårig erfarenhet av liknande kurser främjade snabb inlärning.


Individuella läxor efter nivå, intresse och yrke samt varierade läxuppgifter skapade lust att lära/ nyfikenhet och främjade snabb inlärning.


Bra hotell och mycket näraliggande trevlig kurslokal i centrum. Närheten till shopping, restauranger/caféer och stranden underlättade för kursdeltagarna att upptäcka Ajaccio på egen hand.


Varierat, välplanerat och givande program gav oss god inblick i livet på Korsika.
(Luncher med inbjudna gäster och korsikanska maträtter; Utflykt till bergsby med tillfälle till rekreation (vandring/bad); Kvällsföredrag om Korsikas geografi och historia + vinprovning och korsikanska specialiteter; Besök / mottagning hos borgmästaren. Avslutningsmiddagen i vacker bergsby var en kulinarisk upplevelse.) 

katarina.rapp@jonköping.seEuropaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma