Nätbaserad inlärning med personlig coaching var du än befinner dig.
Lär dig franska genom lärarledda lektioner via Team, Zoom!

 

Från nybörjare till mycket avancerade nivåerDet innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

 

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet.
Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.


Vi har olika svårighetsgrader som ingår Europarådets nivåskalan.
Franska från nybörjare till mycket avancerade nivåer! 
I vårt webbaserade läromedel testar vi följande fyra delar av språket:
- Muntlig språkfärdighet
- Skriftlig språkfärdighet
- Hörförståelse
- Läsförståelse

 


Parler

Écrire

Écouter


Lire

 Vårt läromedel i Franska är uppbyggt kring läroplanens kursplaner och gällande uppnående- och strävansmål för DELF*.*DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) är en examen i det franska språket som är godkänd av det franska utbildningsdepartementet och även internationellt erkänd.DELF kan jämföras med en Cambridge-examen i engelska eller en DELE-examen i spanska.
 


Kursmaterial. 

Klicka gärna för att prova!

 

Niveau A1- grund


Cliquez ici>>

Niveau A2 - medel


Cliquez ici>>

Niveau B1 - god


Cliquez ici>>

Niveau B2 - mycket god


Cliquez ici>>


Obs! Vår Interaktiva undervisning via Internet är till för att hjälpa eleverna även utanför lektionstid. Hemläxor kan göras och även rättas via hemsidan; 
på så vis kan de ordinarie lektionerna verkligen användas till det mest väsentliga, att ge eleverna möjlighet att uttrycka sig.
 Första delen av lektionerna med din lärare ägnas åt grammatik och språkliga övningar, den andra åt muntliga övningar och dialoger.Kursinnehållet skräddarsys för varje enskild elevs behov.
Varje lektionstillfälle är 60 min eller 90 min.
DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) är en examen i det franska språket.


 
Nivå C1>>"Avancerad"
Nivå C2>> "Mycket avancerad"

                                                                                                            
På Francowebb, vår
 interaktiva Internetportal kan du:
- Förbereda eller repetera lektioner, utföra skrivtest som rättas online
- Öva hörförståelsen, genom att lyssna på en text som läses upp av läraren eller titta på en kort video.
- Bli uppföljd av läraren som följer varje elevarbete på hemsidan och ger feedback via e-post.- Läsa
”La Gazette>>”, ett nyhetsblad på lättläst franska som kommer varje vecka.

Som elev hos EuropaSpråk har du obegränsat tillgång till våra on-line-övningar. 


10 webbaserade lektioner : Under första lektionstillfällen med din lärare kan du fastställa din nivå och dina intresse, efter 5 lektionstillfällen kan du mäta dina första framsteg, och efter 10  lektionstillfällen  utvärdera hela kursen.

 
Samtliga våra lärare är infödda fransmän med högskoleutbildning.
Vi arbetar mycket med socialt förhållningssätt i arbets- och affärssituationer samt kulturella och traditionella skillnader mellan Frankrike, Sverige och EU.Vi på EuropaSpråk France AB har mer än 30 års erfarenhet av att undervisa Svenskar i franska språket och har elever från t. ex Regerings­kansliet, Sveriges Riksdag.


Om du vill veta mer tag gärna kontakt med mig:
Christophe Luciani 0709 406 032 eller : europasprak@telia.com


 
Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma