Obs! Kursen sker digitalt


 
Intensivkurs i Franska : Januari 2022

En vecka med fransk-svenska möten på temat det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd under första halvåret 2022.

Språkbad i franska 
Under den här kursen kommer Du att kunna prata franska i Stockholm under en hel vecka i början av januari!

Ett språkbad i franska för att lära sig de specifika målspråksuttryck som så ofta används i vardagligt tal! 

Med Frankrikes Utrikesdepartementet och Franska Institutet i Stockholm erbjuder vi den  unika möjligheten att träffa inflytelserika franska personligheter inom områdena diplomati, näringsliv och innovation och att diskutera med dem under digitala möten om europeiska frågor.


 
En ny tema varje dag!
I synnerhet, hur kommer Frankrike att föra fram sin europeiska agenda i ett sammanhang där Europa står inför många utmaningar när det gäller hälsa, miljö, demokrati och säkerhet?Minst nivå B1 (god) krävs för att kunna anmäla sig.
Europarådets sexgradiga nivåskala>>

När?
1 - Vecka 2: måndagen den 10 januari t.o.m fredagen den 14 januari 2022 (mellan kl.8.30 och kl.15.30)
Luchrast mellan kl.11.00 och kl.12.00
Digitalt möte Zoom med våra franskstalande gäster mellan kl.12.00 och kl.14.00
Tillbaka till våra digitala klassrum mellan kl.14.00 och kl.15.30

Alt.
2 - Vecka 3: Måndagen den 17 januari t.o.m fredagen den 21 januari 2022 (mellan kl.8.30 och kl.15.30)
Luchrast mellan kl.11.00 och kl.12.00
Digitalt möte Zoom med våra franskstalande gäster mellan kl.12.00 och kl.14.00
Tillbaka till våra digitala klassrum mellan kl.14.00 och kl.15.30
Alt.
3 - Vecka 4: Måndagen den 24 januari t.o.m fredagen den 28 januari 2022 (mellan kl.9.30 och kl.15.30)
Luchrast mellan kl.11.00 och kl.12.00
Digitalt möte Zoom med våra franskstalande gäster mellan kl.12.00 och kl.14.00
Tillbaka till våra digitala klassrum mellan kl.14.00 och kl.15.30Obs! Kursen sker digitalt
anmälan till kursen:

Cours intensifs Europaspråk - inscription (wufoo.com)


I våra digitala klassrum är alla utbildningar unika och sker med live-uppkoppling med läraren. Du som deltagare kan precis som på en vanlig utbildning ställa frågor, interagera med andra och dela erfarenheter. Utbildningarna ger samma behörighet som om du hade gått dem fysiskt.


Pris: 3 000 sek exkl.moms, i priset ingår 30 lektionstimmar samt kursmaterialet


 

Mera info:
Klicka här>>


 


 

Le cours se fera sous forme digitale

 

La Présidence française


La Présidence tournante du Conseil de l'Union européenne 
Janvier 2022 !
Rencontres franco-suédoisesUne semaine de rencontres franco-suédoises sur le thème de la Présidence française du Conseil de l'Union européenne durant le premier semestre 2022.

L'occasion unique de rencontrer des personnalités françaises influentes dans le milieu de la diplomatie, des affaires ou encore de l’innovation et de débattre avec eux lors de déjeuners-débats sur les enjeux européens. 

Pour préparer ces rencontres, nous aborderons durant les temps de cours une grande variété de sujets notamment comment la France va-t-elle faire avancer son agenda européen dans un contexte où l’Europe fait face à de nombreux défis sur les plans sanitaire, environnemental, démocratique et sécuritaire ?

Les dates :

1 - La deuxième semaine de janvier du lundi 10 janvier au vendredi 14 janvier 2022 (entre 8h30 et 15h30)
ou
2 - La troisième semaine de janvier du lundi 17 janvier  au vendredi 21 janvier 2022 (entre 8h30 et 15h30)
ou
3 - La quatrième semaine de janvier du lundi 24 janvier au vendredi 28 janvier 2022 (entre 8h30 et 15h30)

Le cours est sous forme digitale

Prix : 3 000 sek exkl.moms 
Intéressé :  
 


Bienvenue !

Tel: 0709 406 032


Christophe & Christophe 
Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma