Le français de la diplomatie
 



Språkkurser i franska januari 2024
 
 
STOCKHOLM INTENSIVA SPRÅKKURSER I FRANSKA: Januari 2024
En tredagars intensivkurs för att utveckla flerspråkighet i de internationella relationerna

 

Inför det kommande europeiska valet i juni erbjuder Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français och Franska Institutet i Sverige en tredagars intensivutbildning i franska i Stockholm under januari 2024.
 


Tre dagar med fransk-svenska möten på tema: 
Språkkursen är nutidsorienterad och syftar till att deltagarna ska få en djupare kunskap om dagens Frankrike och bland annat om ”Le couple franco-allemand” Relationer mellan Frankrike och Tyskland som är idag mycket goda och är en av de starkaste drivkrafterna bakom EU-samarbetet.
 

 
En tredagars intensivkurs i franska utan politisk färgning:
För att utveckla le ”Plurilinguisme” flerspråkighet i de internationella relationerna



För att uppmuntra våra elever att våga uttrycka sig och kommunicera i sin professionella roll med, till exempel rådet och EU-kommissionens representanter på franska.
 


Den unika möjligheten att träffa inflytelserika franska och tyska personligheter inom områdena diplomati, näringsliv och innovation och att diskutera med dem under debatter om europeiska frågor.
Vi arrangerar möten med franska Statstjänstemän från franska ambassaden med tyska Statstjänstemän från tyska ambassaden och med tjänstemän från det franska näringslivet i Stockholm. Tillfälle kommer att ges till samtal och intervjuer som sedan blir underlag i vidare diskussioner inom ramen för kursen.  
 
 

 En ny tema varje dag!
I synnerhet, hur har Frankrike och Tyskland fört fram sin europeiska agenda i ett sammanhang där Europa står inför många utmaningar när det gäller hälsa, miljö, demokrati och säkerhet?

En tredagars intensivkurs i franska
När: Januari 2024 mellan kl.9.00 och kl.15.00
Alternativ: 
Vecka 2 (24 01 08 - 01 10)
Alt. vecka 3 (01 15 -01 17)
Alt. vecka 4 (01 22 – 01 24)
Var:  På plats i Stockholm eller med distansundervisning via ZOOM
Antal elever per grupp:  Max 5 elever och en lärare
Pris: 6 000 sek*
Nivå: B1 t.o.m. C2 enligt Europarådets nivåskala
Lärarna: Christophe Cormier och Christophe Luciani (europaspråk France)
*I priset exkl. moms ingår luncherna samt kursmaterial


Olika alternativ:
Vecka 2 - Från kl.9.00 till kl.15.00
Lundi 8 janvier Mardi 9 janvier Mercredi 10 janvier
La politique sociale en Europe
Le commerce, libéralisme ou protectionnisme ?
La politique énergétique
L'énergie nucléaire, verte ou les deux ?
Une politique étrangère de
défense européenne ?

​Vecka 3 - Från kl.9.00 till kl.15.00
Lundi 15 janvier Mardi 16 janvier Mercredi 17 janvier
La politique sociale en Europe
Le commerce, libéralisme ou protectionnisme ?
La politique énergétique
L'énergie nucléaire, verte ou les deux ?
Une politique étrangère de
défense européenne ?

Vecka 4 - Från kl.9.00 till kl.15.00
Lundi 22 janvier Mardi 23 janvier Mercredi 24 janvier
La politique sociale en Europe
Le commerce, libéralisme ou protectionnisme ?
La politique énergétique
L'énergie nucléaire, verte ou les deux ?
Une politique étrangère de
défense européenne ?




Obs! Kursen via ZOOM ( 5 400 sek exkl.moms)
Intensivkurs i franska januari 2024:
Anmälningen>>>
Mera information, anmälning: Christophe Luciani- 0709 406 032 

 

Kursens mål och innehåll
Grundligt fördjupa kursdeltagarnas kunskaper i det franska språket
Utveckla förmågan att kommunicera på franska
Aktivt ta del av det franska samhället
Vi arrangerar möten med franska Statstjänstemän från franska ambassaden och tjänstemän från det franska näringslivet i Stockholm. Tillfälle kommer att ges till samtal och intervjuer som sedan blir underlag i vidare diskussioner inom ramen för kursen.  

 

Exempel på kursinnehåll:
◊ Grammatisk genomgång, ordförråd
◊ Presentationer och artighetsfraser
◊ Fackinriktade diskussionsövningar och rollspel
◊ Textgenomgång, PM och protokoll
◊ Diskussioner kring aktuella händelser och samhällsfrågor
◊ EU-frågor, statskunskap (jämförelse mellan de franska och svenska lagstiftningsprocesserna), nationalekonomi, juridiska-frågor, hållbar utveckling.
◊ Diskussionsämnen om: politik (olika partier i Frankrike, populism, ”Les gilets jaunes” etc.)
◊Internationella samarbetsprojekt mellan Frankrike och Sverige (ekonomin, försvar, forskarutbildning, ungdomsarbetslöshet, kultur, etc.)
 


Arbetsformerna under kursen är lektioner under handledning av kursledaren. Hela programmet innehåller totalt 30 timmars undervisning (3 dagars lärarledda heltidsstudier). 8 X 45 minuter per dag.
 
Så här kan en dag se ut
Måndag - onsdag
9.00-12.00 Förmiddagsundervisning inkl. Kaffepaus med frukter
12.00-13.30 ”Franska på lunchen”
Vi arrangerar vid varje lunchtillfälle föredrag på franska, hållna av fransmän från franska och tyska ambassaden i Stockholm. Före lunchen görs en kort förberedelse med varje lärare för att hjälpa eleverna att lättare kunna ställa frågor. Vid varje bord sitter en fransk gäst med högst fem personer omkring sig. Nivåerna blandas så att varje elev har bredvid sig minst en avancerad elev eller en svensktalande lärare. På så sätt kan eleverna hjälpas åt under lunchen för att lättare hänga med i konversationen.
Lunchrestaurangen är endast 2 - 5 minuters promenad från kurslokalen
13.30-15.00 Eftermiddagsundervisning: Eftermiddagspasset är på 90 minuter.
Efter lunchföredraget börjar eftermiddagsundervisningen med en gruppdiskussion där alla elever får sammanfatta sin bordskonversation, om så behövs, med hjälp av sin lärare.
Första delen av lektionerna ägnas åt grammatik och språkliga övningar, den andra delen åt muntliga övningar och dialoger. Fackinriktade diskussionsövningar och rollspel
Vi arbetar med socialt förhållningssätt i arbets- och affärssituationer samt kulturella och traditionella skillnader mellan Frankrike och Sverige.


 
Alla elever kommer att få ett diplom som bevis på deltagande
Vid kursens slut
Målsättningen är att deltagarna efter kursen ska ha nått fördjupad kunskap om aktuella samhällsfrågor i Frankrike med fokus på EU-ordförandeskap.
Våra elever kan självständigt fortsätta att studera franska på Francowebb, våra webbaserade övningar, för att behålla uppnådd nivå utan extra kostnad.


Rencontres franco-suédoises 
Mera info: Christophe 0709 406 032

Bienvenue !



Christophe Cormier & Christophe Luciani
EuropaSpråk France

Tel: 0709 406 032


 
Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma